Consells

Exercici físic

Sabies que realitzar exercici físic de forma continuada té efectes beneficiosos sobre el nostre cervell? L’exercici físic promou la plasticitat cerebral, estimulant la comunicació entre les neurones, a més d’optimitzar la circulació de sang i oxigen cap al cervell. A més, en persones adultes s’ha vist que hi ha una relació positiva entre els nivells de salut cardiovascular i les funcions cognitives. En aquesta secció trobaràs consells sobre l’exercici físic i com pot beneficiar al nostre cervell.


6 publicacions
Dormir 768x547
Exercicis per a dormir millor
L'activitat física és imprescindible per a la salut general, i un dels seus grans beneficis és que pot millorar notablement la qualitat del son.
Yoga mujeres 768x384
Fer exercici i socialitzar beneficia el nostre cervell
Actualment no es concep una societat sense la pràctica regular d'exercici físic. Si bé històricament es pensava que el que determinava la seva pràctica era un factor biològic, s'ha demostrat que es tracta d'un factor generacional i d'estil de vida.
M Etropolitan 768x512
Més persones actives per a un món més sa
L'activitat física regular és un factor de protecció per a la prevenció i el tractament de les principals malalties no transmissibles com les malalties cardíaques, els accidents cerebrovasculars, la diabetis i el càncer de mama i còlon. També s'associa amb una millor salut mental, retard en l'aparició de la demència i una millor qualitat de vida i benestar.
Mujer andando estudio Neurology 768x576
Què passa en el nostre cos quan fem exercici?
L'exercici físic d'adequada intensitat activa el nostre sistema simpàtic i fa que (entre moltes altres coses) la nostra sang comenci a circular ràpidament per tot el cos i se segreguin una sèrie de substàncies químiques.
Yoga Dia Internacional 18 768x511
Activitats com el ioga poden promoure el benestar psicològic
En els darrers anys s’han publicat un nombre creixent d'estudis de recerca dirigits a investigar l'efecte de determinades pràctiques, o activitats, com la pràctica del ioga,  amb una llarga tradició en altres cultures i que, més recentment, tenen un impacte cada com més gran en les societats occidentals.
HIIT 531339675 768x512
Realitza activitat física amb regularitat
Mantenir-se físicament actiu i realitzar activitat física regular adaptada a les nostres capacitats és vital per una millor salut i qualitat de vida, augmenta el sentiment d’autoeficàcia i sovint dóna lloc a un increment de les relacions socials.