Exercici físic

Més persones actives per a un món més sa


L'activitat física regular és un factor de protecció per a la prevenció i el tractament de les principals malalties no transmissibles com les malalties cardíaques, els accidents cerebrovasculars, la diabetis i el càncer de mama i còlon. També s'associa amb una millor salut mental, retard en l'aparició de la demència i una millor qualitat de vida i benestar. La OMS acaba de presentar el Pla d'acció mundial sobre activitat física per a reduir el sedentarisme i promoure la salut. L'activitat física és important en totes les edats i ha d'integrar-se en múltiples entorns diaris. Les persones inactives han de començar realitzant petites quantitats d'activitat física i incrementar gradualment la seva durada, freqüència i intensitat.

Però ¿què és activitat física?

Es considera activitat física qualsevol moviment muscular produït pels músculs esquelètics que suposin un consum d'energia. Això inclou activitats recreatives o d'oci, desplaçaments (per exemple, passejos a peu o amb bicicleta), activitats ocupacionals (és a dir, feina), tasques domèstiques, jocs, esports o exercicis programats en el context de les activitats diàries, familiars i comunitàries.Tota activitat suposa un benefici per a la salut.  

Què recomana la OMS?

 
  • Els adults de 18 a 64 anys dediquin com a mínim 150 minuts setmanals a la pràctica d'activitat física aeròbica, d'intensitat moderada, o bé 75 minuts d'activitat física aeròbica vigorosa cada setmana, o bé una combinació equivalent d'activitats moderades i vigoroses.
  • L'activitat aeròbica es practicarà en sessions de 10 minuts de durada, com a mínim.
  • Que, a fi d'obtenir encara majors beneficis per a la salut, els adults d'aquest grup d'edats augmentin fins a 300 minuts per setmana la pràctica d'activitat física moderada aeròbica, o bé fins a 150 minuts setmanals d'activitat física intensa aeròbica, o una combinació equivalent d'activitat moderada i vigorosa.
  • Dues vegades o més per setmana, realitzin activitats d'enfortiment dels grans grups musculars.