Exercici físic

Activitats com el ioga poden promoure el benestar psicològic


En els darrers anys s’han publicat un nombre creixent d'estudis de recerca dirigits a investigar l'efecte de determinades pràctiques, o activitats, com la pràctica del ioga,  amb una llarga tradició en altres cultures i que, més recentment, tenen un impacte cada com més gran en les societats occidentals. El ioga és una tradició mil·lenària hindú on cos, ment i esperit s'enforteixen i asserenen amb la pràctica de les asanas (postures), la respiració i la meditació.  La seva pràctica inclou tant components cognitius (mentals) com físics.   Recents revisions de la literatura científica suggereixen que aquesta activitat pot ajudar a promoure tant el benestar psicològic, augmentant mindfulness, benestar religiós-espiritual i millorant l’humor, com reduir estrès, ansietat i depressió, o a mantenir o millorar alguna funció cognitiva. A més, el ioga s’ha revelat prometedor com a teràpia adjunta, o monoteràpia, en el tractament de malalties psiquiàtriques com la depressió. Un estudi recent ha demostrat que un tractament de 12 setmanes de ioga i control de la respiració durant 2/3 vegades la setmana, en un grup de pacients entre 18 i 64 anys amb diagnòstic de depressió major, redueix la simptomatologia depressiva. Una de les possibles explicacions d’aquests efectes es basa en el control voluntari de la respiració que aquesta disciplina promou. Aquest podria influenciar positivament el funcionament d’alguna funció autonòmica com, per exemple, la variabilitat del ritme cardíac i el to vagal cardíac i, en conseqüència, ajudar a modular les emocions i reduir l’estrès.   Ioga i cognició En l’última dècada, alguns estudis s'han focalitzat en estudiar també els efectes d'activitat com el ioga sobre la cognició. Aquests estudis han trobat evidències que suggereixen un possible efecte modest del ioga en la millora/manteniment d'alguna funció cognitiva, sobretot relacionada amb el domini de l'atenció i de la velocitat de processament. Les raons i els mediadors d'aquesta relació entre el ioga i la cognició encara no s'han estudiat sistemàticament però s'ha hipotetitzat que els canvis relacionats amb la reducció de l'estrès i la millora de l'humor podrien estar entre els mecanismes que condueixen a una possible millora d'aquestes funcions cognitives específiques.   Més informació: