Salut integral

Cuidar les relacions interpersonals


Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’edat cronològica no és un indicador exacte dels canvis que acompanyen a l’envelliment. Els seus efectes poden variar d’un  individu a un altre depenent de diferents factors com l’estil de vida, factors genètics i ambientals, particularment els relacionats amb els aspectes socials. Cal ocupar-se i treballar activament per mantenir relacions amb amics, familiars, companys de feina, veïns i coneguts, tant en quantitat com en qualitat, és un factor rellevant per una millor salut cognitiva i psicològica. Mantenir una xarxa social extensa i activa millora la percepció de la qualitat de vida i pot tenir beneficis tant a nivell psicològic com cognitiu a curt i llarg termini. Recomanacions per socialitzar:
  1. Tenir cura de totes les relacions socials, tant les més properes com les més allunyades.
  2. Mantenir contactes freqüents i constants amb amics i familiars. Visitar-los amb regularitat.
  3. Organitzar i participar activament en activitats de grup.
  4. Establir i mantenir bones relacions en l’ambient de treball.
  5. Evitar de sentir-se sol.
  6. Buscar contactes i suport entre els membres de la xarxa social en cas de sentir-te sol.
  7. Ampliar el marc de relacions habituals i implicar-se en la societat.