Sleep

La connexió vital entre el son i la felicitat: si em dius com estàs, et diré com dorms


La connexió vital entre el son i la felicitat és un tema que sovint passa desapercebut en la recerca de la nostra satisfacció personal. El son no és només un acte de descans físic, sinó una part crucial del nostre benestar emocional i mental. Com dormim pot tenir un impacte directe en com ens sentim durant el dia i en la nostra capacitat per experimentar emocions positives.

Estudis científics han revelat una relació profunda entre la qualitat i la quantitat de son que obtenim i la nostra salut mental. Quan dormim prou i gaudim d'un son de qualitat, és més probable que experimentem sentiments de felicitat i benestar. Per contra, la privació crònica de son està estretament relacionada amb un major risc de trastorns de l'estat d'ànim com la depressió i l'ansietat (Palagini et al., 2022; Scott et al., 2021).

La ciència ens ofereix una comprensió més profunda dels processos biològics que ocorren mentre dormim. Durant el son, el nostre cervell consolida records, processa emocions i regula la producció de neurotransmissors com la serotonina i la dopamina, que estan directament relacionats amb l'equilibri emocional i la motivació. Quan no dormim prou, aquests processos es veuen afectats, provocant irritabilitat, mal humor o sensacions de depressió (Alonso et al., 2021; Liu et al., 2019).

Millorar la relació amb el son

Millorar la nostra relació amb el son pot conduir a una major felicitat i satisfacció en la vida. Establir una rutina de son constant és un bon punt de partida, ja que ajuda a regular el nostre rellotge intern i millora la qualitat del nostre descans. Mantenir una vida activa i evitar l'excés d'estimulants com la cafeïna i l'alcohol també pot ajudar a millorar la qualitat del son (Abrahao et al., 2020; Gardiner et al., 2023).

Crear un ambient propici per al son és igualment important. Mantenir l'habitació fresca, tranquil·la i fosca pot afavorir un son més reparador. A més, limitar l'exposició als dispositius electrònics abans d'anar a dormir pot millorar la qualitat del nostre descans, ja que la llum blava emesa per aquests dispositius pot interferir amb l’alliberació de melatonina, l'hormona responsable del son (Lissak, 2018).

Practicar tècniques de relaxació com la meditació, la respiració profunda i el ioga pot ajudar a calmar la ment i preparar el cos per al son. Reduir l'estrès i les preocupacions abans de dormir pot millorar significativament la qualitat del nostre descans i la nostra capacitat per experimentar sentiments de felicitat i benestar (Kay-Stacey & Attarian, 2016).

En definitiva, cuidar la nostra relació amb el son és un pas essencial cap a una vida més satisfactòria i plena. Al comprendre la importància del descans en la nostra felicitat i adoptar hàbits de son saludables, podem millorar significativament la nostra qualitat de vida i gaudir d'una sensació de benestar més sostenible.

REFERÈNCIES

Abrahao, K. P., Pava, M. J., & Lovinger, D. M. (2020). Dose-dependent alcohol effects on electroencephalogram: Sedation/anesthesia is qualitatively distinct from sleep. Neuropharmacology, 164, 107913. https://doi.org/10.1016/j.neur...

Alonso, I. P., Pino, J. A., Kortagere, S., Torres, G. E., & España, R. A. (2021). Dopamine transporter function fluctuates across sleep/wake state: Potential impact for addiction. Neuropsychopharmacology, 46(4), 699-708. https://doi.org/10.1038/s41386...

Gardiner, C., Weakley, J., Burke, L. M., Roach, G. D., Sargent, C., Maniar, N., Townshend, A., & Halson, S. L. (2023). The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 69, 101764. https://doi.org/10.1016/j.smrv...

Kay-Stacey, M., & Attarian, H. (2016). Advances in the management of chronic insomnia. BMJ, i2123. https://doi.org/10.1136/bmj.i2...

Lissak, G. (2018). Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: Literature review and case study. Environmental Research, 164, 149-157. https://doi.org/10.1016/j.envr...

Liu, C., Meng, Z., Wiggin, T. D., Yu, J., Reed, M. L., Guo, F., Zhang, Y., Rosbash, M., & Griffith, L. C. (2019). A Serotonin-Modulated Circuit Controls Sleep Architecture to Regulate Cognitive Function Independent of Total Sleep in Drosophila. Current Biology, 29(21), 3635-3646.e5. https://doi.org/10.1016/j.cub....

Palagini, L., Hertenstein, E., Riemann, D., & Nissen, C. (2022). Sleep, insomnia and mental health. Journal of Sleep Research, 31(4), e13628. https://doi.org/10.1111/jsr.13...

Scott, A. J., Webb, T. L., Martyn-St James, M., Rowse, G., & Weich, S. (2021). Improving sleep quality leads to better mental health: A meta-analysis of randomised controlled trials. Sleep Medicine Reviews, 60, 101556. https://doi.org/10.1016/j.smrv...