Pla vital

Establir objectius i dur-los a terme


El benestar psicològic està estretament relacionat amb una millor salut emocional i en general una salut cerebral. En aquest estat de benestar la persona se sent bé, pot desenvolupar les seves capacitats, afrontar les situacions quotidianes d’estrès, tenir relacions satisfactòries o treballar de forma eficient. Les emocions negatives com la tristesa o la preocupació mantingudes durant molts de temps, a banda d’afectar el nostre sistema immunitari poden afectar el bon funcionament del cervell i provocar l’alliberament d’hormones, afectant una regió del cervell que controla funcions cognitives com la memòria o l’atenció espacial entre d’altres. Per estar motivat, tenir energia, seguretat, autoconfiança, tranquil·litat i autocontrol, es recomana dissenyar i seguir un pla vital (que pot anar variant al llarg del temps). El primer pas és identificar quins són els objectius realment significatius que ens permetran assolir fites importants en la vida. Sent conscient d’això és bàsic viure d’acord amb les nostres conviccions i propòsits i perseguir els nostres objectius d’acord amb les nostres capacitats i les nostres limitacions. Recomanacions del pla vital:
  1. Focalitzar-se en els objectius realment significatius, que aporten valors, o que permeten assolir fites importants en la vida.
  2. Mantenir una actitud positiva i coherent amb els propis propòsits.
  3. Conèixer les habilitats pròpies, cultivar-les i utilitzar-les en la vida.
  4. Considerar-se com un agent efectiu en l’assoliment de resultats.
  5. Prendre consciència i acceptar les pròpies limitacions.
  6. Cercar la satisfacció en el que es fa independentment de reconeixements o premis externs.