Salut integral

Cuida el teu cos


L´Organització Mundial de la Salut (OMS) més enllà de l’absència d’afeccions i malalties, defineix la salut com l’estat integral de benestar físic, mental i social. Tenir cura de la nostra salut general és essencial per reduir els riscos de tenir patologies cerebrals i de patir deteriorament cognitiu. És molt important per això ser conscients del propi estat de salut, mantenir-lo i seguir les pautes dels professionals mèdics, en cas de tenir alguna malaltia, per millorar-lo. Les persones que descuiden malalties com ara la hipertensió i la diabetis són més propenses a patir patologies que afecten la salut cerebral, i a tenir un conseqüent deteriorament de la memòria i de les altres funcions cognitives. A Catalunya, a més de gaudir de uns serveis sanitaris de qualitat accessibles a tota la ciutadania, disposem de una xarxa extensa de serveis socials, i grups de interès comunitaris per estar informats de recursos sociosanitaris al nostre abast. Recomanacions per la salut integral:
  1. Establir un calendari amb el metge de capçalera de revisions mèdiques periòdiques en funció de la edat, antecedents i estil de vida i seguir-lo.
  2. Seguir totes les recomanacions del professionals de la salut sobre medicacions i tractaments en cas de tenir alguna malaltia.
  3. Mantenir-se en el pes adequat a edat i constitució.
  4. Consultar als especialistes en percebre un estat d’ànim alterat o patir alts nivells d’estrès.
  5. Posar en pràctica les recomanacions del professionals de la salut sobre activitats preventives que poden reduir els riscos de malaltia.