Pla vital

Tenir propòsits en la vida ajuda a prevenir el desenvolupament de declivi cognitiu i demència


En els últims anys una línia de la neurociència s’ha focalitzat en explorar la relació entre ment i cos i la manera en la qual factors espirituals, emocionals i socials poden tenir efectes directes en la salut. Algun d’aquests estudis s’ha dedicat concretament a investigar la relació entre els propòsits en la vida i diversos aspectes de la salut. Els propòsits en la vida, per exemple, han estat relacionats amb la reducció d’accidents cardio-vasculars i infarts. Aquestes investigacions es basen en el concepte de “propòsit en la vida” introduït als anys 40 en la psiquiatria moderna per Viktor Frankl. L’autor, en relació als propòsits en la vida, va escriure: “La principal preocupació de l'home no és guanyar-se plaer ni evitar el dolor sinó veure el significat de la seva vida. Per això, l'home està fins i tot disposat a patir, amb la condició, d'assegurar-se que el seu patiment té sentit”. Segons la seva proposta cadascú ha de buscar aquest “sentit” a escala personal, ja que és diferent per cadascú. Propostes més modernes consideren el constructe de “propòsits en la vida” com compost de diferents dimensions com creure que la vida té un significat, mantenir un sistema personal de valors i tenir la motivació per a aconseguir objectius futurs i superar futurs reptes. Els propòsits en la vida i la salut cerebral Recent estudis efectuats per Patricia Boyle, Professora al Departament de Ciències del Comportament a la Universitat de Rush, als Estats Units, han investigat la relació entre els propòsits en la vida i el declivi cognitiu. En un primer estudi, els investigadors van seguir mes de 900 persones durant set anys i els resultats van evidenciar que les persones amb un nivell alt de propòsits en la vida tenien la meitat de les probabilitats de desenvolupar demència, concretament malaltia d’Alzheimer, respecte a les persones amb un nivell baix de propòsits. Els propòsits en la vida, a més, resultaven relacionats també a una menor incidència de diagnòstics de declivi cognitiu lleu, una condició que afecta en la majoria dels casos només la memòria. En un altre estudi conduït dos anys més tard, els mateixos autors van descobrir que el nivell de propòsits en la vida tenia no només efectes en el nombre de nous diagnòstics, sinó que també en el declivi cognitiu relacionat a la demència. Aquests efectes neuroprotectors podrien estar relacionats a la reducció dels processos inflamatoris. De fet, un estudi recent ha revelat que una puntuació alta a un qüestionari que avaluava propòsits en la vida estava associada a baixos nivells d’activitats d’una proteïna relacionada amb l’estrès. Més informació: