Socialització

Ser socialment actiu pot ajudar a reduir el risc de declivi cognitiu


L'aspecte social de la vida d'una persona és molt important per mantenir la salut cerebral i es pot dividir en diferents factors: la xarxa social, l'activitat social i la integració social. El primer es pot resumir com el número d'amics i familiars que es tenen al voltant, el segon amb el número de contactes directes que regularment es tenen amb ells i el tercer com la participació activa que es té en la vida de la societat en general.  Integració social La integració social es pot considerar per exemple com la participació en diferents associacions, casals, grup religiosos o altres entitats. Estudis recents han evidenciat que a part de la magnitud de la xarxa social i el número de relacions que tenim, la integració social també té un rol molt important en reduir el risc de declivi cognitiu i el desenvolupament de demències. L'estudi "Envejecer en Leganés", realitzat en Espanya, ha analitzat l'impacte de la integració social en el declivi cognitiu, evidenciant que les persones que no eren part de cap grup o associació, no freqüentaven casals de gent gran o grups religiosos, tenien entre una vegada i mitja i dues vegades més probabilitats de desenvolupar un declivi cognitiu en els següents quatre anys. Segons els autors aquests efectes podrien tenir diferents orígens. Una possibilitat és que aquestes activitats i les relacions socials que comporten poden representar una estimulació mental continua que pot protegir dels processos patològics. Una altra explicació és més psicosocial, és a dir, una millor integració social comporta més contactes i ser més socialment actius i això podria generar aquests efectes benèfics. Per últim aquests efectes podrien derivar de factors fisiològics. En aquest sentit la integració social podria reduir l'estrès, que afavoreix els processos degeneratius, i així exercir aquest efecte protector pel cervell Voluntariat Un tipus d'activitat que es pot considerar com a part de la integració social és el voluntariat. Un important estudi que ha seguit per vuit anys un grup de 2500 persones ha identificat en el voluntariat una de les activitats que poden ajudar a mantenir un correcte funcionament cognitiu en l'envelliment. Aquest tipus d'activitat, a més, ha estat associat a menor hipertensió, menor mortalitat i una augmentada percepció de benestar. Aquest i altres estudis suggereixen que els efectes benèfics del voluntariat podrien dependre de l'aspecte social que comporta l'aspecte mentalment estimulant i, també, en aspectes més emocionals com la gratitud. Més informació: