Entrenament cognitiu

Practicar activitats com els escacs per millorar algunes funcions cognitives


En les últimes dècades s’ha creat el fitness pel cervell (Brain Fitness), un concepte nascut als EEUU que advoca per entrenar el cervell  i que inclou totes aquelles activitats d’oci i de la vida diària que mantenen la ment activa i  poden ser cognitivament estimulants. Entre aquestes podem anomenar diferents jocs com els escacs, tocar un instrument musical, llegir, escriure, entre d’altres. Aquest tipus d’activitats poden tenir efectes benèfics directament sobre les estructures del cervell que suporten la cognició com, per exemple, l’hipocamp, una estructura del cervell relacionada amb la memòria. Hi ha evidències científiques que suggereixen que practicar rutinàriament aquest tipus d’activitat cognitivament estimulants ajuda a rellentir el declivi cognitiu relacionat amb l’envelliment ja que sovint requereixen la gestió de diferents elements alhora i, en conseqüència, un esforç d’atenció, concentració i memòria. Activitats cognitivament estimulants Un estudi recent ha investigat la relació entre l’aprenentatge, la realització d’activitats cognitivament estimulants i la millora en les funcions cognitives. Els participants d’ aquest estudi van ser dividits en tres grups que van practicar durant tres mesos (~15 hores la setmana) diferents activitats productives. Un primer grup va aprendre  fotografia digital, és a dir, a realitzar fotografies  i utilitzar l’ordinador amb un programa per editar-les, una activitat demandant per les funcions executives, la memòria a llarg termini i el raonament. Un segon  grup de persones va aprendre a  dissenyar i cosir cobrellits amb una màquina per cosir governada per un programa, una activitat que estimula la memòria de treball visual-espacial i l’habilitat de raonament. Un tercer grup va practicar durant un mes i mig una de les dues activitats i després, durant un altre mes i mig, l’altra. Després d’aquest període de tres mesos, els participants de tots tres grups van millorar les seves capacitats de memòria episòdica, confirmant que la pràctica d’activitats complexes i cognitivament estimulants pot tenir un impacte en la millora de les funcions cognitives. Més informació: