Nutrició

La vitamina D i la salut


Consell elaborat per la Dra. Eulàlia Vidal, coordinadora del consell assessor de nutrició i salut d’Ametller Origen

Les vitamines són un conjunt de substàncies que el nostre organisme necessita per viure i que, en funció de la seva solubilitat, es poden agrupar en vitamines hidrosolubles –com la vitamina C i les vitamines del grup B– i liposolubles –vitamines A, D, E i K–. Totes elles són necessàries per mantenir un bon estat de salut, però n’hi ha una que ha agafat un cert protagonisme en els darrers anys: la vitamina D.

L’acció més estudiada d'aquesta vitamina és la que la relaciona amb el metabolisme mineral ossi; la seva deficiència podria originar raquitisme en nens i osteomalàcia en adults. Però avui dia sabem que també té un paper protector de patologies cardiovasculars, alguns càncers i malalties inflamatòries. Darrerament, alguns estudis també suggereixen que podria estar relacionada amb el funcionament cognitiu.

Les fonts naturals de la vitamina D són dues:

  • La síntesi cutània, per l'acció de la llum solar o ultraviolada (UVB) a la pell, entre 15 i 30 minuts sobre una superfície descoberta com podrien ser les mans, braços i cara. Aquesta és la via principal, proporcionant entre un 80 i 90% d’aquesta vitamina.
  • La dieta, que proporciona entre un 10 i 20% i pot venir tant d'aliments d'origen animal com d'origen vegetal. Hi trobem l’oli de fetge de peix, els peixos amb un alt contingut en greix com la truita de riu, el salmó, la tonyina, la cavalla i, en menys quantitat, el rovell de l'ou, els formatges i els bolets.

Cal tenir present que la millora de les funcions cognitives es pot veure influenciada per molts components de la dieta i l’activitat física, de manera que una ingesta òptima de vitamina D ha d’anar acompanyada d’una alimentació saludable i la pràctica d’activitat física.

Referències

  • López-Sobaler AM, Larrosa M, Salas-González MD, Lorenzo-Mora AM, Loria-Kohen V, Aparicio A. Impacto de la vitamina D en la salud. Dificultades y estrategias para alcanzar las ingestas recomendadas [Impact of vitamin D on health. Difficulties and strategies to reach the recommended intakes]. Nutr Hosp. 2022 Sep 1;39(Spec No3):30-34. Spanish. doi: 10.20960/nh.04307. PMID: 36040009.
  • Goodwill AM, Szoeke C. A Systematic Review and Meta-Analysis of The Effect of Low Vitamin D on Cognition. J Am Geriatr Soc. 2017 Oct;65(10):2161-2168. doi: 10.1111/jgs.15012. Epub 2017 Jul 31. PMID: 28758188.