Salut integral

El consum de tabac esta associat a un risc augmentat de desenvolupar demència


En les últimes dècades molts estudis han investigat els efectes del consum de tabac sobre els diferents aspectes de la salut. En aquest sentit, els més coneguts i estudiats són els efectes del consum de tabac com a factor de risc per desenvolupar un càncer o en augmentar el risc de patir accidents cardio-vasculars, els quals representen les principals causes de mortalitat associades a aquest hàbit. Malgrat que aquestes siguin les patologies més conegudes associades al tabac, és difícil concebre que el tabaquisme afecti de forma selectiva algun sistema o òrgan del cos humà. De fet, com la iniciativa BBHI promou, no és possible pensar en un factor de risc pel cos que no ho sigui també per a la salut cerebral, considerant que aquest dos no són deslligats sinó intrínsecament interconnectats. En aquest marc, diversos estudis han investigat la relació entre el tabaquisme i la salut cerebral. Els resultats d'algun d'aquests treballs aportat resultats contradictoris, fins i tot suggerint que el consum del tabac pot reduir el risc de declivi cognitiu. Estudi associa fumar i risc demència No obstant això, un important estudi recent, dut a terme en Finlàndia, ha revelat una forta associació entre fumar i el risc de demència. Concretament en aquest estudi longitudinal els investigadors volien estudiar la relació entre el consum de tabac en l'edat mitjana i el risc de desenvolupar demència en la vellesa. Per això han seguit més de 20000 persones entre 50 i 60 anys durant un període superior als 20 anys. Els resultats d'aquest estudi indiquen que les persones que fumaven molt tenien més del doble de risc de desenvolupar malaltia d'Alzheimer o altres tipus de demències quan envellien, comparats amb els no fumadors. De les més de 5000 persones diagnosticades amb demència, més de 1000 van tenir un diagnòstic de malaltia d'Alzheimer, i poc menys de 500 de demència vascular. Una de les possibles explicacions d'aquesta relació entre el consum de tabac i la malaltia d'Alzheimer podria ser que fumar contribueix a augmentar els processos oxidatius, els processos inflamatoris i l'estrès, que es consideren fortament relacionats amb aquesta patologia. D'altra banda la relació entre el consum de tabac i el risc de desenvolupament de demència vascular podria residir en mecanismes similars als que relacionen el tabac amb problemes cardio-vasculars. Més informació: