Actualitat

L’investigador Rubén Perellón defensa la seva tesi, que identifica biomarcadors de salut cerebral mitjançant mètodes no invasius


L’investigador de la Universitat de Barcelona i de l’Institut Guttmann Ruben Perellón va defensar el passat dia 22 de març la seva tesis doctoral, desenvolupada gràcies a les dades recollides per la Barcelona Brain Health Initiative (BBHI). El treball, que porta per títol Marcadors electroencefalogràfics espontanis i basats en pertorbacions en l’estudi de la salut cerebral, ha estat dirigit per David Bartrés-Faz, Investigador Principal de la BBHI i catedràtic de Psicologia Mèdica de la facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, i Kilian Abellaneda Pérez, investigador de l’Institut Guttmann.

En la seva tesi, Perellón ha identificat possibles biomarcadors de salut cerebral que podrien ser neurofisiològicament rellevants en el context de la resiliència en l’estrès, l'esquizofrènia i l'Alzheimer, mitjançant mètodes no invasius i escalables com l’estimulació magnètica transcranial i l’electroencefalografia.

​Per fer-ho, el treball es divideix en tres estudis que exploren diferents aspectes de la salut cerebral i les seves possibles alteracions. El primer estudi ha revelat diferències en l’activitat cerebral en resposta a l’estimulació magnètica entre les persones que varen experimentar un efecte negatiu en la seva salut mental durant la pandèmia i aquells individus que van romandre estables.

El segon estudi es va centrar en implementar un algoritme interpretable d'aprenentatge automàtic que pugui diferenciar pacients d’esquizofrènia de persones sanes basant-se únicament en dades d’electroencefalografia, i va identificar diferències inhibitòries de l’activitat cerebral en les persones amb la patologia.

Finalment, el tercer estudi va establir, utilitzant mètodes no invasius, una relació entre l'excitabilitat cortical i les proteïnes implicades en la fisiopatologia de la malaltia d'Alzheimer.