Actualitat

L'envelliment a l'era digital: com l'ús de la tecnologia ens ajuda.


El deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat té un impacte profund en les persones, les famílies, els sistemes sanitaris i la societat en general, sabem que aquest deteriorament és conseqüència d’alguna patologia cerebral, per tant hem de centrar els esforços en minimitzar-lo i reduir la bretxa entre la salut i la vida útil mitjançant la detecció precoç i la medicina personalitzada.

Cada vegada es fa més difícil accedir als professionals mèdics i l’ús de la tecnologia es present com una opció atractiva i realista pel que fa al seguiment personalitzat i l’adherència als tractaments que és el que acaba assegurant una major eficàcia de les intervencions. És per aquesta raó que conceptes com el Intelligent Technology Therapy Assistant (ITA) són una solució que permetria mantenir l’atenció personalitzada entre metge i pacient. És en casos com aquests que la plataforma de telerehabilitació cognitiva el “Guttmann, NeuroPersonalTrainer®”, és un bon exemple ja que permet l’avaluació, l’atenció neuropsicològica personalitzada i l'aplicació de coaching d'intervenció multimodal del Barcelona Brain Health Initiative (BBHI).

L'any 2050, la població mundial d'adults grans serà del 16,7% de la població total, el doble que al 2015. L'augment de l’esperança de vida, no sempre ha estat acompanyat d'un augment de la longevitat saludable;  en els darrers 20 anys, l'esperança de vida global ha passat de 66,8 a 73,4 anys, però s'estima que només cinc d’aquests anys es mantindria un estil de vida saludable.

Malalties com  l’Alzheimer i altres demències són una causa important de discapacitat en l'envelliment, i actualment són la sisena causa de mortalitat en la població gran. El manteniment de la funció cognitiva és un predictor clau d'una millor qualitat de vida i d'independència en l'envelliment, és per això que es necessiten estratègies útils per millorar la longevitat saludable i garantir que els anys guanyats no es passin sota la càrrega d'una malaltia greu.

Enllaç a l'article: https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.755008