Actualitat

La BBHI s'incorpora a SpeechDx, una iniciativa internacional de l'ADDF per a l'estudi de la veu com a biomarcador precoç de l'Alzheimer


La Barcelona Brain Health Initiative s'ha incorporat a SpeechDx, un nou estudi engegat per l'Accelerador de Diagnòstic (DxA) de l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF), l'objectiu del qual és permetre el desenvolupament de biomarcadors de veu i parla per a l'Alzheimer i altres patologies neurodegeneratives.

Durant tres anys, el projecte recollirà dades sobre la veu i l'estat cognitiu de 500 voluntaris de la BBHI d'entre 45 i 70 anys. Els participants rebran una tauleta a través de la qual gravaran la seva veu cada tres mesos, realitzant tasques diverses com descriure una imatge o repetir una història. Aquests enregistraments s'analitzaran juntament amb les dades sobre la salut dels participants recollits des de l'inici de la BBHI i, un cop anonimitzats, s'analitzaran de manera conjunta amb les dades recollides per la resta de cohorts de l'SpeechDx.

En concret, l'Institut Guttmann aportarà subjectes sans a l'estudi, cosa que servirà per caracteritzar els valors de normalitat en comparació amb els de la resta de cohorts, aportats pel Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) i l'ACE Alzheimer Center (Barcelona), la Boston University (Boston, EUA) i l'Emory University (Atlanta, EUA), entre d'altres.

Principal amenaça per a la salut pública

Segons l'Organització Mundial de la Salut, els trastorns neurològics i de salut mental són actualment la principal amenaça per a la salut pública: les patologies que afecten el cervell ja són més prevalents que el càncer i les malalties cardiovasculars. Això és degut en gran mesura a l'envelliment de la població, ja que una edat avançada és el principal factor de risc per al desenvolupament d'aquestes malalties. Les Nacions Unides preveuen que el 2050 hi haurà al món el doble de persones més grans de 65 anys que menors de 15 anys.

En aquest context, la detecció precoç de patologies neurodegeneratives és clau per desenvolupar estratègies d'intervenció que en minimitzin l'impacte. En els darrers anys, l'anàlisi de la veu i la parla ha sorgit com un possible biomarcador de les fases preclíniques de l'Alzheimer.

“Gràcies a les noves tecnologies, l'equip investigador pot recollir i analitzar informació sobre la parla i el llenguatge de manera remota i eficient en el temps”, explica Javier Solana, Coordinador de Recerca de l'Institut Guttmann i co-investigador principal del projecte juntament amb l'investigador postdoctoral Gabriele Cattaneo. Aquestes eines poden mesurar aspectes acústics, lèxics i sintàctics de la parla, així com característiques del llenguatge escrit associades a la malaltia d'Alzheimer. Podem extreure informació no només contextual o semàntica, sinó també aspectes com el to, les pauses, el tremolor o l'amplitud”, prossegueix.

No obstant això, per a l'anàlisi d'aquests factors cal desenvolupar algoritmes basats en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic que analitzin la veu i la parla amb gran precisió. Per això, SpeechDx crearà un repositori de mostres que representin diferents accents, idiomes, components de la parla i del llenguatge, procedents de participants amb diferents estadis dins de l'espectre de la salut cerebral: des de l'absència de malaltia fins a un Alzheimer primerenc, passant pel deteriorament cognitiu lleu.

“La parla és un procés cognitiu complex que conté informació important sobre el funcionament del cervell, i l´evidència científica demostra que pot ser la clau per a la detecció precoç, precisa i no invasiva de la malaltia d´Alzheimer”, afirma Howard Fillit, cofundador i director científic de l’ADDF. “Aquest estudi ajudarà a desenvolupar i validar biomarcadors basats en la veu, ampliant el nostre actual arsenal de neuroimatges, sang perifèrica i biomarcadors digitals, tots crucials per administrar els fàrmacs adequats als pacients adequats en el moment adequat”.