Actualitat

La BBHI obté un projecte del Ministeri de Ciència i Innovació per dissenyar i augmentar l’adherència a intervencions tecnològiques per a la millora de la salut cerebral


Un projecte de la Barcelona Brain Health Initiative ha estat un dels seleccionats en la convocatòria Proyectos de Generación de Conocimiento 2022 del Ministerio de Ciencia e Innovación. L’estudi, coordinat conjuntament entre l’Institut Guttmann i la Universidad Politécnica de Madrid, té com a objectiu comprendre millor els factors que influeixen en l'adherència a les intervencions d'estils de vida i crear eines tecnològiques per millorar aquesta adherència.

La salut cerebral té un impacte directe en el benestar i la qualitat de vida de les persones, endarrerint l'aparició de malalties. Així doncs, l’estudi dels mecanismes per preservar-la és crucial en una societat cap cop més envellida en què, segons l’OMS, l’any 2050 els trastorns neurològics seran responsables de més de la meitat de l'impacte econòmic mundial de la discapacitat. En aquest sentit, el projecte ToBrainHealth pretén dissenyar i validar models d'intel·ligència artificial per obtenir recomanacions personalitzades per a la promoció de la salut cerebral, identificar factors involucrats en l'adherència a aquestes intervencions i predir-ne l'adherència.

La motivació, un factor clau

El projecte té una durada de 3 anys i estarà dirigit des de l’Institut Guttmann pels investigadors Javier Solana i Gabriele Cattaneo. Hi participaran 120 voluntaris i voluntàries de la BBHI, una iniciativa de l’Institut Guttmann dirigida a conèixer i entendre com es pot mantenir la salut del cervell al llarg del temps mitjançant els estils del vida modificables, com ara el son, la nutrició o l’entrenament cognitiu. “Hi ha una evidència creixent sobre el paper clau de la motivació en l’adherència a les intervencions sobre aquests hàbits de vida saludables, no només en els relacionats amb l’exercici físic sinó també amb el cognitiu –raona Cattaneo–. Per aquest motiu, una comprensió més profunda sobre les barreres i els facilitadors motivacionals facilitaria l’adquisició per part de l’usuari de nous programes d'exercici personalitzats i n’optimitzaria l'eficàcia”.

Els 120 participants de l’estudi disposaran de polseres electròniques que els proporcionaran recomanacions personalitzades d’hàbits de vida, dissenyades en funció de la informació proporcionada al llarg de la seva participació en la BBHI. “En les intervencions basades en eines tecnològiques, com aquesta, l’adherència depèn de l’experiència de l’usuari a l’hora d’emprar l’eina en qüestió. Per tant, a l’hora de dissenyar tecnologia que promogui un canvi de comportament, tindrem en compte aquesta experiència emocional de l’usuari”, explica Solana. D’aquesta manera, ToBrainHealth dissenyarà l'aparença i la usabilitat del software, a més de definir estratègies de gamificació en funció del perfil de cada usuari/ària.