Actualitat

Un estudi valida l’ús de l’eina digital Guttmann Cognitest per a la valoració cognitiva de la població adulta sana


Un dels principals problemes del tractament de les patologies neurodegeneratives és que, quan apareixen els primers símptomes, la malaltia està molt avançada i ja no és possible treballar en la seva prevenció. Aquest fet fa molt necessari l’establiment d’eines de valoració cognitiva que siguin sensibles, eficients i accessibles a gran escala. Investigadors de l’Institut Guttmann han publicat un article a la revista Frontiers in Aging Neuroscience amb la validació de l’eina digital Guttmann Cognitest, que permet a l’usuari/ària fer el test sense necessitat de la presència o supervisió de personal expert.

L’Alzheimer i altres malalties neurodegeratives van precedides d’una llarga etapa preclínica, en què els símptomes encara no son visibles. Detectar aquests casos de manera precoç és essencial per al desenvolupament d’eines de prevenció i promoció de la resiliència davant de la malaltia, però diagnosticar-los a l’atenció primària és molt difícil, a causa de la manca de personal especialitzat i recursos. A més, situacions com la pandèmia de la Covid han posat de manifest la necessitat de vies alternatives a les proves clàssiques.

En aquest context, l’ús d’eines tecnològiques està despuntant com a possible solució per aplicar aquests tests a mostres grans de població. L’article publicat a Frontiers in Aging Neuroscience valida la solució digital Guttmann Cognitest, una eina de valoració cognitiva que inclou 7 tasques que impliquen uns 20 minuts i es poden realitzar sense la necessitat de supervisió directa de personal especialitzat. “Això facilita la correcció i millora l'eficiència del procés de valoració, arribant a més gent –raona Javier Solana, investigador de l'Institut Guttmann i desenvolupador tecnològic de Guttmann Cognitest–. A més, permet fer seguiments i comparatives al llarg del temps, per valorar l'evolució de cada persona”.

Eina de mesura del rendiment cognitiu

La validació es va fer amb una mostra de 274 participants d’entre 40 i 65 anys i sense afectacions neurològiques de la Barcelona Brain Health Initiative, una iniciativa de l’Institut Guttmann destinada a conèixer i entendre com es pot mantenir la salut del cervell al llarg del temps. Hi van participar 126 dones i 148 homes, que van realitzar una valoració neuropsicològica clàssica –presencial, en paper, amb un professional i amb una durada d’entre 60 i 90 minuts– i la valoració mitjançant Guttmann Cognitest.

Els resultats indiquen que la valoració realitzada amb Guttmann Cognitest es relaciona amb els resultats obtinguts amb la valoració presencial i serveix com a eina de mesura del rendiment cognitiu, la qual cosa valida el seu ús potencial en aquest tipus de població.

Gabriele Cattaneo, investigador de l’Institut Guttmann i primer autor de l’article, destaca que en el disseny de l’eina s’ha posat el focus en les funcions que es deterioren inicialment en les primeres etapes del desordres cognitius. “Per aquest motiu, vam incloure tests que s’han demostrat sensibles a la detecció precoç de l’Alzheimer, com ara les tasques de memòria associativa”, explica.

A més, els resultats de Guttmann Cognitest mostren que l’eina també és sensible a l’envelliment no patològic, donat que, en línia a l’esperat, a mesura que s’incrementa l’edat de l’usuari/ària, els resultats globals són pitjors, i que quant més elevat és el nivell d’estudis, els resultats són millors. Quant a les diferències per gènere, els homes van obtenir millor puntuació en atenció i funcions executives, mentre que les dones van ser superiors en les tasques de memòria.

Article: Guttmann Cognitest, preliminary of a digital solution to test cognitive performance