Notícia

Una bona qualitat del son podria prevenir malalties del cervell

La mala qualitat del son és un factor de risc significatiu per a l’inici de malalties neurològiques o neuropsiquiàtriques. Aquesta és una de les conclusions importants de l’article publicat en la revista científica PLOS ONE pels investigadors del projecte Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), que han analitzat les dades recollides de la cohort de més de 4,500 voluntaris després d’un any de seguiment.

S’ha observat un major risc de patir depressió en població femenina. I part d’aquest risc està estretament relacionat amb una pitjor qualitat del son,” afirma Gabriele Cattaneo, principal autor de l’article. L’estudi, promogut per l’Institut Guttmann i “la Caixa”, es va posar en marxa en 2017 i pretén descobrir què podem fer per a mantenir sa el cervell al llarg de la nostra vida demostrant quines intervencions sobre l’estil de vida tenen influència en la promoció de la salut individual.

“A més, hem vist que hi ha una relació entre una pitjor qualitat del son i la presència d’altres malalties com hepatitis o hipertensió, per exemple. Així com entre baixa activitat física i aquestes mateixes patologies,” afegeix Cattaneo. Aquests resultats destaquen la importància de dormir adequadament i un nombre d’hores suficients per mantenir la salut cerebral. La son és, de fet, un dels factors que s’estudia específicament al BBHI amb la col·laboració d’AdSalutem Institute Sleep Medicine, amb qui està previst desenvolupar estudis específics per aprofundir en els mecanismes neurobiològics responsables d’aquesta interacció, per aportar més dades i evidencia en aquesta línia.

Dades analitzades, més de 4,500 participants

Els investigadors del BBHI, amb una cohort de més de 4,500 participants voluntaris sans entre 40 i 65 anys, han analitzat informació demogràfica i socioeconòmica juntament amb mesures d’autopercepció de salut i estils de vida (salut general, activitat física, activitat cognitiva, socialització, son, nutrició i pla vital) a partir de dades recollides en qüestionaris online. El seguiment d’un any va ser completat per 2,353 participants.  D’aquests, 73 han estat diagnosticats amb noves malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques al llarg d’aquest període: 53 amb depressió.

Implicacions de les troballes

En absència d’intervencions específiques fins avui, els participants han mostrat petites millores en l’activitat física i el son, presumiblement gràcies a la informació i educació que reben a través de la iniciativa i la seva activa participació. Els participants amb pitjors puntuacions a l’inici de l’estudi són els que han millorat més.

“Aquestes troballes subratllen la importància de tenir estils de vida saludables per a mantenir la salut del cervell, i il·lustren el benefici individual que es pot derivar de la participació en estudis observacionals al llarg del temps,” afegeix Álvaro Pascual-Leone, director científic de l’estudi.

“No obstant això, adoptar estils de vida que promouen la salut cerebral és difícil i el BBHI està compromès a ajudar els participants a definir i adoptar estils de vida que promoguin la seva salut cerebral, i generar així coneixements i estratègies que puguin ser aplicades a altres poblacions,” conclou Pascual-Leone.

Enllaç a l’article a PLOS ONE:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228754