Rafael Jofresa

Ex jugador de bàsquet
Transcripció

Rafael Jofresa
Descansar és fonamental perquè el cervell es pugui recuperar i el cos es pugui recuperar de l’activitat diària. Una bona dieta, el que s’entén per una dieta mediterrània. Exercitar tota la part del cervell amb una lectura i estar d’alguna manera sempre actiu i amb objectius.

El fet de poder tenir el teu cos en bones condicions i, d’alguna manera, portar-lo a una situació de benestar  sempre és bo per a la persona.

Jo crec que es important tenir alguna persona, un coach, un entrenador que et faci un seguiment i que fins i tot et motivi a fer tot això.

Jo li diria a la gent que participi en aquest tipus de projectes perquè fa que a través de la investigació puguem gaudir d’un estil de vida més saludable i que puguem arribar a edats avançades, els que arribem, o els que arribin, en una situació millor, amb un benestar millor.

Jo personalment participaré i la veritat és que estic molt interessat en fer-ho per a les malalties que pugui haver-hi.