Lary León

Periodista
Transcripció

Lary León
Estic convençuda que és molt important cuidar del nostre cervell, exercitar la memòria, per associar idees, per recordar fets, per adaptar-nos també millor als canvis així que és fonamental que es puguin fer recerques, que es realitzin estudis, per ajudar-nos a conèixer aquests hàbits que contribueixen al fet que el nostre cervell estigui en forma, al fet que estigui sa molt més temps al llarg de la nostra vida i, sobretot, molt important, per retardar o per prevenir malalties neurològiques o psiquiàtriques.

I a més jo crec que no fa falta que ens adonem quan arribem a una determinada edat. Jo crec que exercitar el nostre cervell i mantenir-ho sa és important fer-ho des que som molt petits. Igual que anem al gimnàs i fem flexions per estar més flexibles, doncs el nostre cervell també necessita tenir certa plasticitat per prevenir aquests problemes que després ens causaran malalties.

Així que jo crec que hem de tenir tots clar que és molt important portar una vida sana per fora però també per dins i que, actualment, a més amb les noves tecnologies és veritat que ens fem més mandrosos a l’hora de recordar dades, jo no sé si, per exemple, m’acordo de dos o tres números de telèfon i abans ens sabíem un munt. Per què? Perquè ara els tenim en el mòbil registrats o perquè apuntem els aniversaris o les tasques en les agendes digitals. Això ens facilita molt la vida però també és veritat que ens treu aquest moment d’haver d’exercitar la memòria en el dia a dia així que jo crec que, avui més que mai, hem de tenir en compte que hem de donar-li al coco, que hem d’exercitar la memòria i que hem de mantenir el nostre cervell, sa.