Helena Garcia Melero

Periodista
Transcripció

Helena Garcia Melero
És un repte per que d’entrada he d’estar concentrada, he d’estar pel que faig.

Has d’estar alerta, has d’estar descansat i atent i, sobretot, estar preparat.

Tinc la sensació de que, encara de que pugui semblar una paradoxa, fer exercici, potser em cansa físicament però, alhora, em dóna molta energia i em dona més capacitat per assimilar coses. Aquesta és la meva percepció. Igual és només una sensació errònia, però jo ho visc així.

L’esperança de vida cada vegada és més elevada, vivim més anys, tenim més capacitat per allargar les nostres vides i es tractaria, sobretot, de tenir el cap ben lúcid per viure tots aquests anys amb la millor qualitat de vida.

És un projecte d’esperança pel futur, de millor qualitat de vida per tots i, en el fons, és un projecte solidari, que beneficia a tothom per tant, que hi participin.