Anna Melgarejo

Recepcionista RACC
Transcripció

Anna Melgarejo
A nivell personal tot el que pugui aprendre al respecte per mi ja és un 10. Però també a nivell global. Si això pot portar a algun lloc, pot canviar algun hàbit, pot arribar a ser una pauta a seguir, jo això ho trobo super interessant.

I el tema de com arribes a l’edat de la vellesa. Si és pot canviar algun hàbit tant fàcil com el menjar, l’exercici físic, per arribar millor en aquesta edat és necessari perquè és que tots arribem. Vull dir que no és una cosa d’uns quants, és general , és per tothom. I si realment es pot arribar a un enteniment general i poder canviar hàbits i pautes i arribar millor, doncs genial.