Notícia

L’activitat mental i física en la mitjana edat es relaciona amb un menor risc de demència

Segons un estudi publicat a Neurology mantenir l’estatat físic i mental actiu en la edat mitjana pot estar relacionat amb un menor risc de desenvolupar demència décades més tard.

Les activitats mentals incloïen llegir, tocar instruments, cantar en un cor, visitar concerts, jardineria, fer treballs de costura o assistir a serveis religiosos.

“Aquests resultats indiquen que aquestes activitats en la mitjana edat poden exercir un paper en la prevenció de la demència en la vellesa i en la conservació de la salut cognitiva”, va dir l’autora de l’estudi Jenna Najar, MD, de la Universitat de Göteborg a Suècia. “És emocionant ja que aquestes són activitats que les persones poden incorporar a les seves vides amb bastant facilitat i sense molta de despesa”.

Estudi amb 800 dones

L’estudi va involucrar a 800 dones sueques amb una edat mitjana de de 47 anys que van ser seguides durant 44 anys. Al començament de l’estudi, se’ls va preguntar als participants sobre les seves activitats físiques i mentals. Les activitats mentals incloïen activitats intel·lectuals, com llegir i escriure; activitats artístiques, com anar a un concert o cantar en un cor; activitats manuals, tals com costura o jardineria; activitats del club; i l’activitat religiosa.

Per a l’activitat física, els participants es van dividir en dos grups, actius i inactius. El grup actiu va abastar des de l’activitat física lleugera, com caminar, jardineria, bitlles o caminar amb bicicleta durant un mínim de quatre hores per setmana fins a exercicis intensos regulars com córrer o nedar diverses vegades a la setmana o participar en esports competitius. Un total del 17 per cent dels participants estava en el grup inactiu i el 82 per cent estava en el grup actiu.

Durant l’estudi, 194 dones van desenvolupar demència. D’elles, 102 tenien malaltia d’Alzheimer, 27 tenien demència vascular i 41 tenien demència mixta, que és quan hi ha més d’un tipus de demència, com les plaques i cabdells de la malaltia d’Alzheimer juntament amb els canvis en els vasos sanguinis observats en la demència vascular.

L’estudi va trobar que les dones amb un alt nivell d’activitats mentals tenien un 46 per cent menys de probabilitats de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer i un 34 per cent menys probabilitats de desenvolupar demència en general que les dones amb el baix nivell d’activitats mentals. Les dones que eren físicament actives eren 52 per cent menys propenses a desenvolupar demència amb malaltia cerebrovascular i 56 per cent menys propenses a desenvolupar demència mixta que les dones que estaven inactives.

 

Enllaç a l’estudi a Neurology: