Notícia

La vida amb un propòsit vital pot tenir beneficis per a la salut

Un propòsit més fort en la vida s’associa amb una menor mortalitat, segons dades analitzades de l’Estudi de salut, jubilació i envelliment de la Universitat de Michigan (EEUU).

Cada vegada més, la literatura científica suggereix que tenir un fort sentit de propòsit en la vida condueix a millores en la salut física i mental i millora la qualitat de vida en general. Hi ha intervencions disponibles per a influir en el propòsit de la vida; per tant, la comprensió de l’associació del propòsit de la vida amb la mortalitat és crítica.

Investigacions futures

Segons suggereix aquest estudi, les recerques futures haurien de centrar-se en avaluar l’associació de les intervencions de propòsit de vida amb els resultats de salut, inclosa la mortalitat. A més, seria valuós comprendre els mecanismes biològics potencials a través dels quals el propòsit de la vida pot influir en els resultats de salut.

El propòsit de vida és un factor de risc modificable i, com a tal, ha d’avaluar-se el paper de les intervencions per a millorar el propòsit de la vida per a resultats de salut, inclosa la mortalitat.

¿Qué és el HRS?

L’Estudi de salut, jubilació i envelliment de la Universitat de Michigan (HRS, per les seves sigles en anglès) és un estudi longitudinal que analitza una mostra representativa d’aproximadament 20,000 persones als Estats Units, amb el suport de l’Institut Nacional sobre l’Envelliment (NIA, per les seves sigles en anglès) i l’Administració de la Seguretat Social.

A través de les seves entrevistes úniques i en profunditat, el HRS proporciona un cos inavaluable i creixent de dades multidisciplinàries que els investigadors poden utilitzar per a abordar preguntes importants sobre els desafiaments i oportunitats de l’envelliment.

 

Més informació en Jama Network Open:

Llegeix els nostres consells sobre pla vital: