Notícia

El bon dormir, fonamental per a la salut

Protegir la nostra salut i la d’aquells qui estimem enfront de l’amenaça de la COVID-19 és, sens dubte, la nostra primera prioritat en aquests moments.

La situació de crisi sanitària en la qual ens trobem és plena d’incerteses i d’interrogants per a tothom. Aquest alentiment / aturada de l’activitat diària posa a prova la nostra capacitat d’adaptació al canvi, sent imprescindible, més que mai, incorporar hàbits saludables amb els quals enfortir al màxim el nostre sistema immunitari. Tots sabem que és molt important rentar-se les mans, però sabies que dormir bé és també de vital importància per a la salut?

Per això, des d’AdSalutem Institute, ens parlen de l’estreta relació que hi ha entre el son i el sistema immunitari, de fet, es tracta d’una relació de tu a tu!

L’evidència científica ens permet afirmar amb prou contundència que el son saludable és essencial per protegir l’organisme, fonamentalment a causa de l’efecte reparador del son i l’enfortiment del sistema immunitari que es produeix mentre dorms.

El sistema immunològic és el responsable de facilitar capacitat defensiva al nostre organisme per protegir-nos davant de la gran majoria de malalties infeccioses doncs, entre d’altres mecanismes, permet la detecció de patògens externs i combatre’ls fins a la seva eliminació. Aquesta capacitat defensiva del sistema immunològic es desenvolupa a través de tres components: les citoquines, els anticossos i les cèl·lules-T. Durant el son, el cos produeix citoquines, una proteïna específica per combatre infeccions virals, creant i coordinant una molt potent resposta immunològica. Les citoquines són produïdes i alliberades durant la fase de son profund, per la qual cosa resulta doblement perjudicial si no es poden assolir els nivells suficients per aconseguir el seu objectiu.

Igualment, si el son no és prou complet, en temps i qualitat, la fabricació d’anticossos específics per combatre el virus pot resultar afectada, el que de nou compromet la nostra capacitat de defensa. Recentment també s’ha demostrat que, després d’una nit de son incomplet, les teves cèl·lules-T, responsables d’identificar cèl·lules envaïdes pel virus i eliminar-les, es mostren menys eficients en la seva comesa.

El son saludable, és a dir, el bon dormir, és totalment necessari per reforçar el nostre sistema immunitari i així estar més ben preparats per a “lluitar” contra una possible infecció. En el cas concret de la COVID-19, malgrat que la majoria dels informes i estudis es troben en fase preliminar, l’evidència científica acumulada, ens permet anticipar que dormir bé sempre serà beneficiós.

Dorm bé, protegeix-te davant el COVID-19, però … QUÈ SIGNIFICA DORMIR BÉ?

Dormir bé significa dormir les hores que, segons estudis amb àmplies mostres poblacionals al llarg del temps, ens corresponen per edat. Però no només és important les hores que dormim, sinó que també ho és la qualitat d’aquest son.

Encara que puguis dormir les hores corresponents a la teva edat, en funció del teu estat al despertar o de l’estat de somnolència experimentat durant el dia, és possible que no hagis cobert adequadament les diferents fases de què es compon el son saludable. Cadascuna d’aquestes fases produeix diferents beneficis: la fase de son profund (fase No-REM) és el temps en què l’organisme es repara i recupera energia per al dia següent. D’altra banda, la fase REM és la fase en què cuidem de la nostra ment i estat d’ànim; i les dues fases són particularment importants.

Pots aconseguir un son profund de major qualitat evitant l’alcohol, la nicotina, i altres substàncies tòxiques, així com evitar ser despertat durant la nit per sorolls o excessiva llum. Igualment, millorant els hàbits de son saludable i complint amb la durada corresponent per edat, millorarem la fase REM.

El son, a part de ser un potent agent reparador pel sistema immunitari, també té un paper beneficiós en altres aspectes de la salut, sent rellevant en moltes malalties amb gran prevalença a la nostra societat, com patologies neurodegeneratives, oncològiques o cardiometabòliques, així com en situacions d’ansietat o d’estrès.

Les 10 recomanacions per a dormir bé: