Notícia

Com la educació pot evitar el deteriorament cognitiu

Un nou estudi liderat per l’investigador principal del BBHI, David Bartrés-Faz, i el seu equip de l’Institut de Neurociències de la UB ha identificat un gruix cortical més gran en el lòbul frontal en un grup de persones d’edat avançada que presentaven alts nivells d’educació (15 anys o més d’escolarització).

Posteriorment, l’estudi de l’arquitectura molecular d’aquestes regions ha revelat que aquestes àrees es caracteritzen per una sobreexpressió relativa de famílies de gens implicats en la transmissió sinàptica i activació de resposta immunitària. Els resultats aporten dades noves en humans sobre els possibles mecanismes moleculars que expliquen com els alts nivells d’educació s’associen amb el manteniment de la funció cognitiva en l’edat avançada.

Els anys d’educació són l’indicador més habitual per referir-se al concepte de reserva cognitiva, és a dir, aquella propietat del cervell adult que li permet una capacitat d’adaptació i reorganització més eficient per contrarestar els efectes de l’edat avançada, o fins i tot dels estadis inicials de condicions neurodegeneratives (com la malaltia d’Alzheimer).

Així ho constata una investigació publicada al The Journal of Neuroscience  i liderada per David Bartrés-Faz en col·laboració amb l’equip de Michel J. Grothe, del Centre Alemany de Malalties Neurodegeneratives (DZNE, Alemanya).

En el treball, els investigadors van observar mitjançant dades de ressonància magnètica les àrees del cervell que diferien en termes de gruix cortical entre persones d’edat avançada que presentaven alts nivells d’educació i persones que havien rebut menys anys d’educació formal.

 

 

Enllaç a l’estudi:

Més informació: